הגשת מועמדות

בדקו את זכאותכם

כל מועמד/ת אשר התקבל/ה ללימודי מדעים, טכנולוגיה, הנדסה או מתמטיקה באחת מחמש האוניברסיטאות הנבחרות יכול/ה להגיש מועמדות לזכייה במלגה. שימו לב כי רק אלה אשר יחלו את שנתם האקדמית הראשונה ללימודי תואר בוגר(ראשון) באוקטובר 2020 זכאים להגיש מועמדות.

בנוסף, עליכם  להחזיק באזרחות ישראלית ולעמוד בשניים מתוך שלושת הקריטריונים הבאים:

  1. ציוני בגרות ופסיכומטרי מעל סף הקבלה למקצוע הנבחר.
  2. בוגר/ת של תכנית מנהיגות או יזמות, שנת שירות, רקע התנדבותי או פיקודי.
  3. צורך כלכלי.

המועמד/ת שייבחרו יהיו מנהיגי שוליך באוניברסיטה שבחרה בהם מכלל המועמדים.

תהליך הרשמה

אנא קראו את ההוראות לפני מילוי הטופס

פרטים אישיים:

בחלק זה עליכם למלא את כל הפרטים האישיים כפי שנדרש בכל סעיף. בחלק המוקדש לבחינה הפסיכומטרית, עליכם למלא את הציונים בנפרד ובשדה האחרון להכניס את הציון לפי החישוב הרב-תחומי*.

קריטריון להגשת מועמדות

בחלק זה עליכם לבחור בסיבות שבגינן אתם מגישים את מועמדותכם. שימו לב – אפשר לבחור בשתיים או שלוש מהאופציות.

אוניברסיטאות

בחלק זה עליכם לבחור במוסד הלימודים אליו התקבלתם, ובו אתם רוצים להיות מועמדים למלגה (ניתן לבחור יותר ממוסד אחד). בנוסף, עליכם לבחור את שם הפקולטה/מחלקה בה אתם עתידים ללמוד ואת את החוג הספציפי.

במקרה ואתם לומדים יותר ממקצוע אחד(דו-חוגי  או תואר כפול), אנא ציינו מהו החוג הראשי (שעבורו אתם רוצים לקבל את המלגה) בשורה הראשונה של החיבור רשות. מידע זה חשוב שכן דין מקצוע הנדסה (ארבע שנתי) הוא לא דין המקצועות האחרים, גובה המלגה הוא שונה. לדוגמא, אם אתם הולכים ללמוד הנדסת חשמל ופיזיקה כאשר הנדסת חשמל הוא המקצוע הראשי, או שתסמנו רק אותו או שתסמנו גם את הנדסת חשמל וגם את פיזיקה אבל תכתבו לנו מהו המקצוע הראשי בחיבור.

במקרה ואינכם מוצאים את המקצוע או הפקולטה, אנא בחרו ב״אחר״ וציינו זאת בשורה הראשונה של חיבור הרשות.

*במידה והתקבלתם ללימודים בלי פסיכומטרי, אנא מלאו בכל שדות החובה (שקשורים לבחינה) *** , וכתבו זאת בשורה הראשונה של חיבור הרשות.

קבצים אישיים

בחלק זה עליכם להעלות לאתר את הקבצים הבאים :

  • תמונת ראש (נא לוודא שהתמונה לפחות במשקל 1 מגהבייט, בפורמט JPEG, מעל 500X500 פיקסל).
  • מכתבי המלצה (שניים לפחות). המכתבים יכולים להיות ממורים, מפקדים, מעסיקים, שנת שירות, שירות לאומי/אזרחי.
  • העתק של מכתב/מייל הקבלה למוסד הלימודים (דוגמא)
  • מסמכים המעידים על מצב סוציו-אקונומי (אם לא סימנתם את הקריטריון הזה, פשוט תעלו במקום המיועד את אחד ממכתבי ההמלצה):
    • אישור הכנסת הורים : שכירים –טופס 106 או תלוש דצמבר 2018 הכולל בתוכו את פירוט ההכנסות באותה שנה. עצמאי – שומת מס הכנסה. אבטלה – אישור המוסד לביטוח לאומי. מועמדים נשואים – צריכים לספק את אחד מהטפסים הרשומים לעיל של בן/בת הזוג.
  • העתק של ספח תעודת הזהות של אחד ההורים או בן/בת הזוג.

שימו לב – בחלק זה, גודלם של כל הקבצים יחד לא יעלה של 3 מגה , ומידה ותחרגו המערכת לא תתן לכם לשלוח את הקובץ. בנוסף פורמט הקבצים יכול להיות PDF או JPEG – אנא וודאו שזהו המצב. 

חיבור אישי

בחלק זה עליכם לכתוב חיבור של עד 600 מילים (יחד בכל החלקים). בחלק הראשון עליכם לתת רקע כללי עליכם, מקום מגורים, משפחה , הלימודים בתיכון, תחביבים, מדוע אתם רוצים ללמוד את המקצוע שבחרתם, מהם החלומות והשאיפות שלכם . בחלק השני, עליכם לכתוב על שירותכם הצבאי , או שירות לאומי/אזרחי ושנת שירות. בחלק השלישי, עליכם לכתוב על מצבה הסוציו-אקונומי של משפחתכם – במידה וצורך כלכלי הוא לא אחד מהקריטריונים להגשת מועמדות שסימנתם, אין צורך להרחיב.

אנא הקפידו לא לחרוג מהמגבלה של 600 המילים.

חיבור הרשות יאפשר לכם להרחיב בכל נושא – נסו להיות תמציתיים