הגשת מועמדות

בדקו את זכאותכם

שימו לב – רק אלה המתחילים את שנה א’ לתואר (בוגר) באוקטובר 2021 זכאים להגיש מועמדות.

בנוסף, תנאי הקבלה השתנו השנה בין אוניברסיטה לאוניברסיטה.

אוניברסיטת תל אביב: כל מועמד/ת אשר התקבלו ללימודים באחד המקצועות הרלוונטיים למלגה יכול/ה להגיש מועמדות.

אוניברסיטת בר אילן: על מנת להגיש מועמדות, חובה לעמוד בקריטריון המצוינות האקדמית (ציון פסיכומטרי של מעל 710 וממוצע בגרויות של 110)

האוניברסיטה העברית: יש דרישת סף של ציון 700 ומעלה בפסיכומטרי או ציון בגרות משוקלל של 110 ומעלה

אוניברסיטת בן גוריון בנגב: כל מועמד/ת אשר התקבלו ללימודים באחד המקצועות הרלוונטיים למלגה יכול/ה להגיש מועמדות

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל: ההרשמה למנהיגי שוליך – תכנית היזמות בטכניון, תיפתח במהלך השנה האקדמית הקרובה, וזמינה רק עבור אלה המסיימים את שנה א’

תהליך הרשמה

אנא קראו את ההוראות לפני מילוי הטופס

פרטים אישיים:

בחלק זה עליכם למלא את כל הפרטים האישיים כפי שנדרש בכל סעיף. בחלק המוקדש לבחינה הפסיכומטרית, עליכם למלא את הציונים בנפרד ובשדה האחרון להכניס את הציון לפי החישוב הרב-תחומי*.

קריטריון להגשת מועמדות

בחלק זה עליכם לבחור בסיבות שבגינן אתם מגישים את מועמדותכם. שימו לב – אפשר לבחור בשתיים או שלוש מהאופציות.

אוניברסיטאות

בחלק זה עליכם לבחור במוסד הלימודים אליו התקבלתם, ובו אתם רוצים להיות מועמדים למלגה (ניתן לבחור יותר ממוסד אחד). בנוסף, עליכם לבחור את שם הפקולטה/מחלקה בה אתם עתידים ללמוד ואת את החוג הספציפי.

במקרה ואתם לומדים יותר ממקצוע אחד(דו-חוגי  או תואר כפול), אנא ציינו מהו החוג הראשי (שעבורו אתם רוצים לקבל את המלגה) בשורה הראשונה של החיבור רשות. מידע זה חשוב שכן דין מקצוע הנדסה (ארבע שנתי) הוא לא דין המקצועות האחרים, גובה המלגה הוא שונה. לדוגמא, אם אתם הולכים ללמוד הנדסת חשמל ופיזיקה כאשר הנדסת חשמל הוא המקצוע הראשי, או שתסמנו רק אותו או שתסמנו גם את הנדסת חשמל וגם את פיזיקה אבל תכתבו לנו מהו המקצוע הראשי בחיבור.

במקרה ואינכם מוצאים את המקצוע או הפקולטה, אנא בחרו ב״אחר״ וציינו זאת בשורה הראשונה של חיבור הרשות.

*במידה והתקבלתם ללימודים בלי פסיכומטרי, אנא מלאו בכל שדות החובה (שקשורים לבחינה) *** , וכתבו זאת בשורה הראשונה של חיבור הרשות.

קבצים אישיים

בחלק זה עליכם להעלות לאתר את הקבצים הבאים :

  • תמונת ראש (נא לוודא שהתמונה לפחות במשקל 1 מגהבייט, בפורמט JPEG, מעל 500X500 פיקסל).
  • מכתבי המלצה (שניים לפחות). המכתבים יכולים להיות ממורים, מפקדים, מעסיקים, שנת שירות, שירות לאומי/אזרחי.
  • העתק של מכתב/מייל הקבלה למוסד הלימודים (דוגמא)
  • מסמכים המעידים על מצב סוציו-אקונומי (אם לא סימנתם את הקריטריון הזה, פשוט תעלו במקום המיועד את אחד ממכתבי ההמלצה):
    • אישור הכנסת הורים : שכירים –טופס 106 או תלוש דצמבר 2019 הכולל בתוכו את פירוט ההכנסות באותה שנה. עצמאי – שומת מס הכנסה. אבטלה – אישור המוסד לביטוח לאומי. מועמדים נשואים – צריכים לספק את אחד מהטפסים הרשומים לעיל של בן/בת הזוג.
  • העתק של ספח תעודת הזהות של אחד ההורים או בן/בת הזוג.

שימו לב – בחלק זה, גודלם של כל הקבצים יחד לא יעלה של 3 מגה , ומידה ותחרגו המערכת לא תתן לכם לשלוח את הקובץ. בנוסף פורמט הקבצים יכול להיות PDF או JPEG – אנא וודאו שזהו המצב. 

חיבורים

בחלק זה עליכם לכתוב חיבור של עד 800 מילים (יחד בכל החלקים, שימו לב למגבלות באוניברסיטת בר אילן). חלק ראשון (400 מילים) – רקע כללי עליכם, מקום מגורים, משפחה, לימודים בתיכון, רקע התנדבותי, שירות צבאי/לאומי/אזרחי, אם התנדבתם לשנת שירות אנא הרחיבו על כך.  בחלק השני (200 מילים) – מצב סוציו-אקונומי (במידה ורלוונטי). בחלק השלישי (עד 200 מילים) – איפה אתם רואים את עצמכם עוד עשר שנים? מהם החלומות שלכם? מדוע בחרתם ללמוד את המקצוע הספציפי הזה?

אנא הקפידו לא לחרוג מהמגבלה של 800 המילים.

חיבור הרשות יאפשר לכם להרחיב בכל נושא – נסו להיות תמציתיים