מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

רומי גולדנר

לומדת מדעי המחשב וביולוגיה חישובית – ביואינפורמטיקה באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

קצרה היריעה מלתאר חוויותיו של סטודנט

קצרה היריעה מלתאר חוויותיו של סטודנט

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

מקצועות הנכללים במלגה  הנדסת חשמל ומחשבים הנדסת מכונות הנדסה כימית הנדסת תעשייה...