מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

רועי הורוביץ

לומד כימיה באוניברסיטת בן - גוריון בנגב
בקמפוס

שינויים

שינויים

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...