מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

משי ג'רסי

לומדת מדעי המחשב בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

טכניון, סמסטר א׳

טכניון, סמסטר א׳

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...