מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

דבורה רוסק

לומדת הנדסה ביורפואית באוניברסיטת בן - גוריון בנגב
בקמפוס

I can't believe the semester is over so quickly

I can't believe the semester is over so quickly

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...