מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

אלמוג ירום

לומד פיזיקה בטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
בקמפוס

קצרה היריעה מלתאר חוויותיו של סטודנט

קצרה היריעה מלתאר חוויותיו של סטודנט

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...