מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

אליסיה פטרונין

לומדת הנדסת נתונים ומידע בטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
בקמפוס

כל עוד שאתה אוהב מה שאתה לומד אתה בדרך הנכונה

כל עוד שאתה אוהב מה שאתה לומד אתה בדרך הנכונה

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...