מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

מנהיגי שוליך 2018


בקמפוס

יומיים חופש...

יומיים חופש...

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...