מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

יואב פורר

לומד מדעי המחשב בטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
בקמפוס

קורס מעניין שרק בשבילו היה שווה ללמוד

קורס מעניין שרק בשבילו היה שווה ללמוד

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...