מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

צבי מייקלסון

לומד מדעי המחשב בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

סמסטר א' שנה ב'

סמסטר א' שנה ב'

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

המקצועות הנכללים במלגה ביולוגיה ביוכימיה מולקולארית ביואינפורמטיקה הנדסה...