מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

תהילה מטס

לומדת כימיה באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

 In two hours of university we covered the entire high school material

In two hours of university we covered the entire high school material

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...