מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

רום רוזן

לומד הנדסת חומרים באוניברסיטת תל-אביב
בקמפוס

טכניון, סמסטר א׳

טכניון, סמסטר א׳

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...