מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

מיכל רוט

לומדת פיזיקה באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

החודשים האחרונים בטכניון

החודשים האחרונים בטכניון

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...