מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

ליאן צבטקוב

לומדת מדעי התזונה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

לאן פנינו מועדות?

לאן פנינו מועדות?

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

המקצועות הנכללים במלגה ביולוגיה ביוכימיה מולקולארית ביואינפורמטיקה הנדסה...