מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

קשראל הרנץ

לומדת מתמטיקה ומדעי המחשב בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

החוויה שלי מאוניברסיטת תל אביב

החוויה שלי מאוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...