מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

הלל סטולוביץ'

לומדת הנדסת מחשבים באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

In five days from now I will have my first exam, wish me luck

In five days from now I will have my first exam, wish me luck

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...