מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

מנהיגי שוליך 2017


בקמפוס

Damn, could things get more roughy right now?

Damn, could things get more roughy right now?

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

המקצועות הנכללים במלגה ביולוגיה ביוכימיה מולקולארית ביואינפורמטיקה הנדסה...