מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

יואב בן דב

לומד מדעי המחשב באוניברסיטת בן - גוריון בנגב
בקמפוס

החוויה שלי מאוניברסיטת תל אביב

החוויה שלי מאוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...