מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

יהונתן המר

לומדת הנדסת חשמל ומחשבים בהאוניברסיטה העברית בירושליםבקמפוס

החודשים האחרונים בטכניון

החודשים האחרונים בטכניון

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...