מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

תום וקנין

לומד ביולוגיה ופסיכולוגיה באוניברסיטת תל-אביב
בקמפוס

קצרה היריעה מלתאר חוויותיו של סטודנט

קצרה היריעה מלתאר חוויותיו של סטודנט

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...