מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

תמר אופיר

לומדת הנדסה ביורפואית באוניברסיטת בן - גוריון בנגב
בקמפוס

Hello world  - או המטלה הראשונה שלי בקורס מבוא לתכנות

Hello world - או המטלה הראשונה שלי בקורס מבוא לתכנות

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...