מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

טליה קרקובר

לומדת הנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן - גוריון בנגב
בקמפוס

כל עוד שאתה אוהב מה שאתה לומד אתה בדרך הנכונה

כל עוד שאתה אוהב מה שאתה לומד אתה בדרך הנכונה

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...