מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

שיר גולדובסקי

לומדת ביולוגיה באוניברסיטת תל-אביב
בקמפוס

הופ הופ טרללה, גדלתי בשנה

הופ הופ טרללה, גדלתי בשנה

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...