מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

שחר חריטן

לומד הנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

שנה א', הנדסת מחשבים - בר אילן

שנה א', הנדסת מחשבים - בר אילן

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...