מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

סהר פייגלס

לומד פיזיקה בטכניון - מכון טכנולוגי לישראלבקמפוס

והנה עבר הסמסטר

והנה עבר הסמסטר

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...