מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

רוני הירשהורן

לומדת מדעי המחשב ופסיכולוגיה באוניברסיטת תל-אביבבקמפוס

הכוח האדיר שיש לקבוצת למידה מגובשת

הכוח האדיר שיש לקבוצת למידה מגובשת

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...