מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

רפאל מאירוב

לומד הנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת תל-אביבבקמפוס

סמסטר ראשון של שנה ב'

סמסטר ראשון של שנה ב'

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...