מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

רפאל הורוביץ

לומד הנדסת חשמל ופיזיקה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

אז מה למדתי הסמסטר?

אז מה למדתי הסמסטר?

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...