מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

רם פרידמן

לומד הנדסת חשמל ומחשבים בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

הקושי הוא לא נטל אלא אתגר

הקושי הוא לא נטל אלא אתגר

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...