מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

רם פרידמן

לומד הנדסת חשמל ומחשבים בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

בתקווה לראות ימים יפים ורגועים יותר בשנה הקרובה

בתקווה לראות ימים יפים ורגועים יותר בשנה הקרובה

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

מקצועות הנכללים במלגה  הנדסת חשמל ומחשבים הנדסת מכונות הנדסה כימית הנדסת תעשייה...