מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

אור אלמכיאס

לומד הנדסת מכונות באוניברסיטת בן - גוריון בנגבבקמפוס

 In two hours of university we covered the entire high school material

In two hours of university we covered the entire high school material

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים

המקצועות הנכללים במלגה אקלים אטמוספירה ואוקיאנוגרפיה הנדסת מחשבים הנדסת מחשבים בהתמחות...