מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

אור אלמכיאס

לומד הנדסת מכונות באוניברסיטת בן - גוריון בנגבבקמפוס

Damn, could things get more roughy right now?

Damn, could things get more roughy right now?

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...