מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

נועה חזוני

לומד פיזיקה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

לקחת צעד אחורה ולהבין כמה אני בר מזל

לקחת צעד אחורה ולהבין כמה אני בר מזל

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...