מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

ניתאי קלדרון

לומד הנדסת נתונים ומידע בטכניון - מכון טכנולוגי לישראלבקמפוס

Hello world  - או המטלה הראשונה שלי בקורס מבוא לתכנות

Hello world - או המטלה הראשונה שלי בקורס מבוא לתכנות

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...