מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

נדב זקס

לומד הנדסה ביורפואית באוניברסיטת בן - גוריון בנגבבקמפוס

הופ הופ טרללה, גדלתי בשנה

הופ הופ טרללה, גדלתי בשנה

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...