מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

נדב זקס

לומד הנדסה ביורפואית באוניברסיטת בן - גוריון בנגבבקמפוס

To be honest, I prefer physics over math

To be honest, I prefer physics over math

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...