מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

מישל רכטשייד האוזר

לומדת ביולוגיה באוניברסיטת תל-אביב
בקמפוס

עברו שנתיים או חודשיים ?

עברו שנתיים או חודשיים ?

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...