מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

מישל רכטשייד האוזר

לומדת ביולוגיה באוניברסיטת תל-אביב
בקמפוס

To be honest, I prefer physics over math

To be honest, I prefer physics over math

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

המקצועות הנכללים במלגה ביולוגיה ביוכימיה מולקולארית ביואינפורמטיקה הנדסה...