מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

הילה הלוי

לומדת מדעי המחשב באוניברסיטת בן - גוריון בנגב
בקמפוס

והנה עבר הסמסטר

והנה עבר הסמסטר

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...