מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

אלעד אדלר

לומד הנדסת חשמל ופיזיקה באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

שנה עברה, מי היה מאמין?!

שנה עברה, מי היה מאמין?!

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...