מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

דניאל שימקו

לומדת מדעי התזונה בהאוניברסיטה העברית בירושליםבקמפוס

סמסטר א' שנה ב'

סמסטר א' שנה ב'

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

מקצועות הנכללים במלגה  הנדסת חשמל ומחשבים הנדסת מכונות הנדסה כימית הנדסת תעשייה...