מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

דניאל שימקו

לומדת מדעי התזונה בהאוניברסיטה העברית בירושליםבקמפוס

החוויה שלי מאוניברסיטת בר - אילן

החוויה שלי מאוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

מקצועות הנכללים במלגה  הנדסת חשמל ומחשבים הנדסת מכונות הנדסה כימית הנדסת תעשייה...