מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

חן פרידמן

לומדת מדעי התזונה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

יציאה מהעולם התיאורטי למעשי

יציאה מהעולם התיאורטי למעשי

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...