מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

עזריאל גולד

לומד הנדסת מחשבים בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

קצרה היריעה מלתאר חוויותיו של סטודנט

קצרה היריעה מלתאר חוויותיו של סטודנט

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

המקצועות הנכללים במלגה ביולוגיה ביוכימיה מולקולארית ביואינפורמטיקה הנדסה...