מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

עזריאל גולד

לומד הנדסת מחשבים בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

יומיים חופש...

יומיים חופש...

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים

המקצועות הנכללים במלגה אקלים אטמוספירה ואוקיאנוגרפיה הנדסת מחשבים הנדסת מחשבים בהתמחות...