מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

אנאיט מרטירוסיאן

לומדת ביולוגיה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

החוויה שלי מאוניברסיטת תל אביב

החוויה שלי מאוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...