מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

אנאיט מרטירוסיאן

לומדת ביולוגיה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

קורס מעניין שרק בשבילו היה שווה ללמוד

קורס מעניין שרק בשבילו היה שווה ללמוד

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...