מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

אנאיט מרטירוסיאן

לומדת ביולוגיה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

טכניון, סמסטר א׳

טכניון, סמסטר א׳

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים

המקצועות הנכללים במלגה אקלים אטמוספירה ואוקיאנוגרפיה הנדסת מחשבים הנדסת מחשבים בהתמחות...