מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

אנאיט מרטירוסיאן

לומדת ביולוגיה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

סמסטר ראשון של שנה ב'

סמסטר ראשון של שנה ב'

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

המקצועות הנכללים במלגה ביולוגיה ביוכימיה מולקולארית ביואינפורמטיקה הנדסה...