מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

עמית זייטמן

לומד מדעי המחשב בטכניון - מכון טכנולוגי לישראל




בקמפוס

אז מה למדתי הסמסטר?

אז מה למדתי הסמסטר?

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...