מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

אמיר ביאלר

לומד מדעי המחשב באוניברסיטת בן - גוריון בנגבבקמפוס

Damn, could things get more roughy right now?

Damn, could things get more roughy right now?

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...