מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

אמיר ביאלר

לומד מדעי המחשב באוניברסיטת בן - גוריון בנגבבקמפוס

Ways to enjoy student's live

Ways to enjoy student's live

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...