מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

אמיר ביאלר

לומד מדעי המחשב באוניברסיטת בן - גוריון בנגבבקמפוס

הצלחות, קשיים וחוויות חדשות

הצלחות, קשיים וחוויות חדשות

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...