מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

עדי קובי

לומדת הנדסת מחשבים בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

מחצית התואר כבר מאחורי...

מחצית התואר כבר מאחורי...

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...