מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

עדי קובי

לומדת הנדסת מחשבים בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

מה הולך פה?

מה הולך פה?

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...