מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

מנהיגי שוליך 2016

בקמפוס

 In two hours of university we covered the entire high school material

In two hours of university we covered the entire high school material

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...