מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

מנהיגי שוליך 2016

בקמפוס

Damn, could things get more roughy right now?

Damn, could things get more roughy right now?

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

מקצועות הנכללים במלגה  הנדסת חשמל ומחשבים הנדסת מכונות הנדסה כימית הנדסת תעשייה...