מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

מנהיגי שוליך 2016


בקמפוס

אז סמסטר א....?

אז סמסטר א....?

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...