מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

זוהר מרבל

לומדת ביולוגיה באוניברסיטת תל-אביב
בקמפוס

קפיצה בהבנה

קפיצה בהבנה

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...