מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

יואל תבור

לומד הנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

אז מה למדתי הסמסטר?

אז מה למדתי הסמסטר?

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...