מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

טל ארז

לומדת הנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן - גוריון בנגב
בקמפוס

סמסטר ראשון של שנה ב'

סמסטר ראשון של שנה ב'

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...