מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

רננה קופמן

לומדת כימיה באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

אז סמסטר א....?

אז סמסטר א....?

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

מקצועות הנכללים במלגה  הנדסת חשמל ומחשבים הנדסת מכונות הנדסה כימית הנדסת תעשייה...