מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

רננה קופמן

לומדת כימיה באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

I can't believe the semester is over so quickly

I can't believe the semester is over so quickly

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

מקצועות הנכללים במלגה  הנדסת חשמל ומחשבים הנדסת מכונות הנדסה כימית הנדסת תעשייה...