מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

רננה קופמן

לומדת כימיה באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

לאן פנינו מועדות?

לאן פנינו מועדות?

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

המקצועות הנכללים במלגה ביולוגיה ביוכימיה מולקולארית ביואינפורמטיקה הנדסה...