מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

פלג בר און

לומד ביוטכנולוגיה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

מה הולך פה?

מה הולך פה?

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...