מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

פלג בר און

לומד ביוטכנולוגיה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

שנה שנייה כמו ראשונה

שנה שנייה כמו ראשונה

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

המקצועות הנכללים במלגה ביולוגיה ביוכימיה מולקולארית ביואינפורמטיקה הנדסה...