מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

פלג בר און

לומד ביוטכנולוגיה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

סמסטר א' שנה ב'

סמסטר א' שנה ב'

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים

המקצועות הנכללים במלגה אקלים אטמוספירה ואוקיאנוגרפיה הנדסת מחשבים הנדסת מחשבים בהתמחות...