מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

אוראל כאליהו

לומד הנדסת מחשבים בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

Time flies when you do homework

Time flies when you do homework

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...